HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ QUANG THUẬN TỔ CHỨC HUẤN...

 Sáng ngày 21/6, BCH QS xã Quang Thuận tổ chức khai mạc huấn luyện cho lực lượng dân quân năm 2021. Tới dự có...

Kinh tế - Xã hội

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ QUANG THUẬN TỔ CHỨC HUẤN...

 Sáng ngày 21/6, BCH QS xã Quang Thuận tổ chức khai mạc huấn luyện cho lực lượng dân quân năm 2021. Tới dự có...

HOẠT ĐỘNG UBND

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ QUANG THUẬN TỔ CHỨC HUẤN...

 Sáng ngày 21/6, BCH QS xã Quang Thuận tổ chức khai mạc huấn luyện cho lực lượng dân quân năm 2021. Tới dự có...