HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, hội Liên hiệp Phụ nữ,...

Nhân kỷ niệm ngày thương binh Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2023, 20 giờ ngày 25/7/2023 Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, hội Liên hiệp...

KINH TẾ - XÃ HỘI

HOẠT ĐỘNG HĐND - UBND

VIDEO TUYÊN TRUYỀN - HOẠT ĐỘNG

QUANG THUẬN TỔ CHỨC LỄ DÂNG HƯƠNG, TỌA ĐÀM NGÀY 27/7/2023

https://www.youtube.com/watch?v=8CSjXfPn91E&list=PPSV