HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

THỰC HIỆN NGHI THỨC CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG

Sáng ngày 03/06/2024, xã Quang Thuận đã triển khai thực hiện chào cờ tuần đầu tháng 6. Là dịp báo cáo trước cờ Đảng,...

KINH TẾ - XÃ HỘI

KHẢO SÁT VỊ TRÍ, ĐỊA ĐIỂM, HIỆN TRẠNG DI TÍCH LỊCH...

Sáng 14/3/2024, Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn, Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TT huyện Bạch Thông phối hợp với chính quyền địa phương xã Quang...

HOẠT ĐỘNG HĐND - UBND

VIDEO TUYÊN TRUYỀN - HOẠT ĐỘNG

HÀNH TRÌNH CÁN ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI CỦA TỈNH BẮC KẠN

https://youtube.com/watch?v=7o4r2JhxiUw&si=yWUpo5ualFggeEn4