BỘ PHẬN MỘT CỬA XÃ QUANG THUẬN PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Thời gian qua, xã Quang Thuận đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ, từng bước hiện đại hóa thủ tục hành chính Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

UBND xã Quang Thuận đã ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính và kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính trong tất cả các lĩnh vực; kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND xã, bố trí 5 công chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn làm việc tại bộ phận này nhằm đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ được giao, đảm nhiệm 8 lĩnh vực, với nhiều thủ tục hành chính. Đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhật văn bản, Thông tư, Nghị định mới để triển khai và thực hiện các thủ tục hành chính đúng quy định; các bộ thủ tục, quy định về quy trình, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách, danh mục phí, lệ phí về thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại trụ sở ở vị trí dễ quan sát. “Kể từ khi xã có phòng Một cửa thì mọi thủ tục khi đến đây trở nên dễ giàng và thuận tiện hơn rất nhiều.

Có mặt tại phòng Một cửa UBND xã Quang Thuận chúng tôi có thể thấy được không khí làm việc tại đây của đội ngũ cán bộ, công chức khi Nhân dân đến giao dịch. Trong phòng được bố trí dãy ghế ngồi chờ, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính để người dân tiện tra cứu, tìm hiểu. Cán bộ của bộ phận làm việc với tinh thần, trách nhiệm và nhiệt tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục một cách nhanh gọn tạo được sự hài lòng của người dân khi đến giái quyết các thủ tục hành chính.

Bộ phận Một cửa xã Quang Thuận hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục HC

Trong thời gian qua, tại Bộ phận Một cửa của xã luôn áp dụng phần mềm một cửa liên thông hiện đại giúp các bộ phận thuộc UBND xã phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và liên thông với cấp huyện và cấp tỉnh. Bên cạnh đó, UBND xã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành của lãnh đạo và cán bộ công chức qua việc triển khai phần mềm quản lý văn bản; áp dụng quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ đó, công việc được triển khai nhanh chóng, tiếp nhận và trả kết quả đúng thời gian quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.7 tháng đâu năm 2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận và giải quyết trên 611 hồ sơ hành chính thuộc các lĩnh vực: Tư pháp – Hộ tịch, lao động và thương binh xã hội, địa chính – xây dựng…, với 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đúng quy định và thẩm quyền. Các công chức thực hiện tại Bộ phận Một cửa cửa xã Quang Thuận luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mình trong công việc “Trong công việc luôn cố gắng, nỗ lực hết sức mình để có thể đảm bảo các thủ tục hành chính của người dân được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó hướng dẫn cho người dân trong mọi thủ tục và không gây khó khăn, phiền hà trong công việc. Khi giải quyết các yêu cầu của công dân các công chức chuyên môn hướng dẫn cho người dân chuẩn bị các thủ tục, giấy tờ bằng phiếu để người dân chủ động chuẩn bị, do đó rất thuận lợi cho cả công chức và người dân trong giải quyết công việc.

T/h: Lưu Đình Đức