CHI BỘ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Thực hiện Thông báo số 149-TB/ĐU, ngày 06 tháng 6 năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quang Thuận về nội dung kết luận hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 84; chiều ngày 23/6/2024 chi bộ Nà Vài tổ chức hội nghị sơ kết. Đến dự buổi sơ kết có đồng chí Lâm Ngọc Quyến – Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Hà Thị Thanh Tâm – Đảng ủy viên – phụ trách chi bộ Nà Vài, số đảng viên chi bộ có 13 đồng chí.

Tại buổi sơ kết đồng chí Bí thư chi bộ đã báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm chi bộ đã tổ chức sinh hoạt theo Điều lệ Đảng, Ban công tác mặt trận và các chi hội hoạt động có hiệu quả, chương trình xây dựng thôn nông thôn mới đạt thêm 01 tiêu chí đến nay đạt 13/19 tiêu chí, vận động các hộ hiến đất làm đường vào khu kinh tế… và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; sau đó đảng viên trong chi bộ thảo luận, thống nhất.

Đồng chí Lâm Ngọc Quyến – Bí thư Đảng ủy xã đã phát biểu chỉ đạo và định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2024.

T/h: Hà Thị Thanh Tâm