Đề xuất hỗ trợ trang thiết bị và con người tổ chức Đại hội Thể dục thể thao, Hội xuân Tân sửu lần thứ IV năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây