Kết quả triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn xã Quang Thuận giai đoạn 2016 – 2020

Xem nội dung chi tiết tại đây