QUANG THUẬN THAM GIA GIẢI BÓNG CHUYỀN DO HỘI HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN XÃ ĐỒNG THẮNG TỔ CHỨC

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2022). Tiếp tục hưởng ứng và duy trì Cuộc vân động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT và tạo sân chơi lành mạnh để đoàn viên, thanh niên có điều kiện giao lưu, học hỏi và nâng cao thể chất, đời sống tinh thần phục vụ lao động sản xuất góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Quang Thuận đã chỉ đạo các chi đoàn ôn lại truyền thống của hội và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Ngày 28 tháng 10 năm 2022  Đoàn xã Quang Thuận thành lập đội bóng chuyền da tham dự giải bóng chuyền da do Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Đồng Thắng tổ chức.

Hình ảnh: các đội bóng tham dự giải.

Để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, Đoàn thanh niên xã Quang Thuận đã thành lập đội để tham gia giải bóng chuyền da do Hội Liên hiệp thanh niên xã Đồng Thắng tổ chức, qua đó thắt chặt tình đoàn kết giữa các đoàn viên, thanh niên các đơn vị với nhau làm phong phú thêm hoạt động đời sống văn hoá tinh thần, cổ vũ phong trào rèn luyện, nâng cao sức khỏe của cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên để thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

         Hình ảnh:  đội bóng chuyền xã Quang Thuận được trao cúp và nhận giải nhất

T/h: Hà Thị Huyên